Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου προεδρείου της ένωσης μας θα διεξαχθούν την Παρασκευή 01/02/2019 08:00 έως 13:00 στο Πολεμικό Μουσείο, που βρίσκετε στην οδό Ριζάρη 2 Αθήνα. Η παρουσία όλων μας είμαι επιβεβλημένη.