Η αξιολόγηση τον υπαλλήλων από φέτος θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσο της ιστοσελίδας www.apografi.gov.gr . Όσοι  συνάδελφοι θέλουν να συνδεθούν με τους κωδικούς από το taxisnet να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα αξιολόγησης. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 14/6 και ώρα 14.00.