ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΤΚΕ ΥΕΘΑ

Απεργούμε – απέχουμε από την «αξιολόγηση» υπαλλήλων Συλλογικά και μαζικά να αντισταθούμε στη διάλυση του Δημοσίου Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Τεχνικοί, Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων ΥΕΘΑ (ΠΟΤΚΕ- ΥΕΘΑ), καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να συμμετάσχουν στην απεργία – αποχή όλων των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, από κάθε διαδικασία «αξιολόγησης» σε όλα τα επίπεδα, που κήρυξε νόμιμα η ΑΔΕΔΥ, και ενημέρωσε με εξώδικο και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Σας καλούμε να στηρίξετε με την συμμετοχή σας, αυτή τη νόμιμη και απόλυτα τεκμηριωμένη απεργία – αποχή από την «αξιολόγηση» για τους λόγους που αναλύει έγγραφο της ΑΔΕΔΥ:

1. Στο περιβάλλον του υποστελεχωμένου και υποχρηματοδοτημένου δημόσιου τομέα και κατ΄ επέκταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αρκετοί από τους στόχους πιθανότατα να μην είναι εφικτοί. Σε πολλές περιπτώσεις δίδονται εργασίες στους εργολάβους επειδή τίθεται στόχος από την υπηρεσία της άμεσης παράδοσης της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να υπολογιστούν οι ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και οι πιστώσεις σε υπερωρίες του προσωπικού, οι τεχνικές υπηρεσίες θα αξιολογούνται αρνητικά και θα οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση και κατάργηση. Παράλληλα, ο εργαζόμενος θα χρεώνεται ο ίδιος την αρνητική αξιολόγηση της επίτευξης της συνολικής στοχοθεσίας και θα τον συνοδεύει σε όλο τον εργασιακό του βίο.

2. Η νέα διάταξη που εισάγεται για την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους με ανώνυμο ερωτηματολόγιο, είναι επίφαση της δημοκρατίας, καθώς οι καθημερινές σχέσεις θα αποκαλύπτουν πώς αξιολόγησε καθένας τον προϊστάμενό του, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την καχυποψία, τη συναλλαγή και το αντισυναδελφικό κλίμα.

3. Τα κριτήρια της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά όπως «η αφοσίωση», η «επίδειξη ενδιαφέροντος», η «πρωτοβουλία», οι «καινοτομίες» κ.ά. Αλήθεια, πόσο «καινοτόμος» μπορεί να είναι ή πόσο μπορεί να «αναπτύξει τις δεξιότητες» του ο εργαζόμενος, όταν π.χ. ο μισός εξοπλισμός των τεχνικών υπηρεσιών είναι πεπαλαιωμένος.

4. Παράλληλα οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογηθούν για την «ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων». Με την εισαγωγή αυτού του κριτηρίου, νόμιμα πλέον υποχρεώνονται να εκτελούν καθήκοντα που δεν περιλαμβάνονται στο εργασιακό τους αντικείμενο και μάλιστα βαθμολογούνται γι’ αυτά. Στις τεχνικές ειδικότητες θα είναι πολύ, επικίνδυνο, εργαζόμενος να εκτελεί εργασίες χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος και τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα ασφάλειας της εργασίας.

5. Υπάρχει σύνδεση της αξιολόγησης με το μισθολόγιο και δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών αμειβόμενων υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, αφού προβλέπεται ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη για τους «άριστους» και αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης για όλους όσοι αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι» (άρθρο 12 Ν. 4354/2015).

6. Οι προαγωγές των εργαζομένων και η εξέλιξή τους εξαρτώνται άμεσα από τις εκθέσεις αξιολόγησης. Οι χαρακτηρισμοί των βαθμολογημένων υπαλλήλων σε «επαρκείς», «μέτριους», «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλους», θα συνοδεύουν το φάκελο κάθε εργαζόμενου. Επιπροσθέτως, όπως περιγράφεται ρητά σε άλλους πρόσφατους νόμους, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στον εργασιακό βίο του υπάλληλου κι από οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Επίσης όπως αναφέρεται όσοι χαρακτηριστούν δύο συνεχόμενες φορές «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλοι», θα δημιουργήσουν μια «δεξαμενή προβληματικών» και δυνητικά «διαθέσιμων» υπαλλήλων, βλέποντας κοντά τους την πόρτα της εξόδου.

7. Η κυβέρνηση, με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, μπορεί να παρεμβαίνει στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας το «συντελεστή διόρθωσης». Ουσιαστικά βάζει τα ποσοστά στην αξιολόγηση με «έξυπνο» τρόπο, αφού, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τον αριθμό αυτών που έχουν αξιολογηθεί ως πολύ επαρκείς ή άριστοι υπάλληλοι (άρθρο 17 παρ.15 του Ν. 4369/2016). Η «αξιολόγηση» σχετίζεται και με την κινητικότητα, όπως αναφέρεται στο σχετικό νόμο 4440/2016, ο οποίος προβλέπει υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων -ακόμη κι εκτός νομού-, αρκεί ο φορέας προέλευσης να έχει κάλυψη στο ελάχιστο 50% των θέσεων του.

Προτείνουμε

Α. Πλήρη αποδέσμευση της αξιολόγησης με το μισθολόγιο και ιδιαίτερα όταν τα κριτήρια έχουν υποκειμενική υπόσταση. ( πχ. Αφοσίωση, επίδειξη ενδιαφέροντος, πρωτοβουλία, καινοτομία κλπ.). Η αξιολόγηση εργαζομένων δεν πρέπει να είναι τιμωρητικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να συνδέεται με μείωση μισθού και απολύσεις, αλλά να έχει βασικό στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών και των δυνατοτήτων του υπαλλήλου.

Β. Η προαγωγή του υπαλλήλου πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με το κριτήριο της αφοσίωσης το οποίο είναι υποκειμενικό κριτήριο.

Γ. Την μη αποδοχή αυτού που θεσμοθετεί ο Ν4369/2016 δηλ. την ποσοτικοποίηση, παρέχοντας την δυνατότητα στην Διεύθυνση παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης των βαθμολογιών αξιολόγησης να τροποποιεί τον τρόπο αξιολόγησης.

Δ. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να γίνουν σύγχρονα οργανογράμματα και ολοκληρωμένη επάνδρωση των θέσεων εργασίας, αναβάθμιση του εξοπλισμού και των κτηριακών υποδομών.

Ε. Κατάργηση τού θεσμού της συνέντευξης όπως έχει σχεδιαστεί, είτε στο πλαίσιο της αξιολόγησης προσωπικού, είτε στο πλαίσιο της κρίσης προϊσταμένων που έχει ως σκοπό όχι να αναδείξει τα προσόντα και τις ικανότητες του υπαλλήλου αλλά να πριμοδοτήσει τους αρεστούς.

ΣΤ. Διαφορετικό χαρακτήρα αξιολόγησης στις τεχνικές ειδικότητες, είναι γνωστό πως η μέτρηση της αποδοτικότητας των Τεχνικών εργαζόμενων δεν είναι δυνατή και η στοχοθεσία των τεχνικών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ είναι ανέφικτο να λειτουργήσει, καθώς ασκούν εργασίες επισκευής και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βλαβών του πολεμικού υλικού, ΔΕΝ διστάζουμε, ΔΕΝ φοβόμαστε, ΕΝΩΝΟΥΜΕ τις ΔΥΝΑΜΕΙΣ και προχωράμε. Το επόμενο κρίσιμο διάστημα καλούμαστε όλοι να στηρίξουμε: Την απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης Κανένας εργαζόμενος δεν αξιολογεί ούτε τον προϊστάμενό του, ούτε τον υφιστάμενό του. Η λεγόμενη "αξιολόγηση" δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να βοηθά τόσο τους ίδιους όσο και την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών. Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα : οι τεχνικοί εργαζόμενοι καλούνται, όταν λάβουν το έντυπο της «αξιολόγησης» να το παραδίδουν σε οποιαδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους, χωρίς να συμπληρώσει τίποτα στο έντυπο, ταυτόχρονα θα υπογραφεί στο νομικό κείμενο, που δηλώνει και δικαιολογεί την αποχή - απεργία, από κάθε διαδικασία «αξιολόγησης» σε όλα τα επίπεδα.

Από την ΕΕ της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-ΥΕΘΑ