Ανακοινώθηκαν οι άδειες για τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Για το πολιτικό προσωπικό λοιπόν ισχύουν οι κάτωθι ημερομηνίες:

Α' Περίοδος: 
Από 17 Δεκεμβρίου 2016 έως και 27 Δεκεμβρίου 2016

Β' Περίοδος:
Από 28 Δεκεμβρίου 2016 έως και 4 Ιανουαρίου 2017.