Σας γνωστοποιούμε τα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας οι οποίοι είναι υπάλληλοι του ΓΕΑ και εκλέχθηκαν στο 13ο Συνέδριο μας καθώς και την ιδιότητά τους η οποία προέκυψε στην συνεδρίαση του Γ.Σ.(Γενικού Συμβουλίου) - Ε.Ε.(Εκτελεστική Επιτροπή) της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ  

 

α. Βαλής  Ευστράτιος Μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί Σ.Ι. 

β. Βαρσάμος Γεώργιος Ειδικός Γραμματέας του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί 135 ΣΜ 

γ. Βασιλείου Γεώργιος Αν. Γραμματέας  του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί 112ΠΜ 

δ. Δεσποτόπουλος Ιωάννης Μέλος Ελεγκτικής επιτροπής της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί 124 ΠΒΕ 

ε. Καράμπαρπας Λεωνίδας Πρόεδρος  Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ 

στ. Κασιμάτης Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί KEA 

ζ. Κουλουριώτης Δημήτριος Αντιπρόεδρος  Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί Α/Κ-ΕΕΟ 

η. Μαργαρίτης Μιλτιάδης Αναπληρωματικό Μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί 114ΠΜ 

θ. Μαρινάκης Εμμανουήλ Ειδικός Γραμματέας της Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί Α/Κ-ΕΕΟ                           

ι. Ξενογιάννη Σταυρούλα Μέλος του Γ.Σ. της και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί ΚΕΑ 

κ. Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος Αν. Ταμίας  Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί Σ.Ι 

λ. Σελτσιώτης Δημήτριος Α΄ Αντιπρόεδρος  του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί  251 ΓΝΑ 

μ. Στίγκας  Διομήδης Μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί Μ.Κ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 

ν. Τσαλαβούτας Γεώργιος Ταμίας  Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί 201ΚΕΦΑ 

ξ. Τσαρούχης Νικόλαος Μέλος Ελεγκτικής επιτροπής της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ υπηρετεί 124ΠΒΕ 

ο. Ψυρογιάννης Θωμάς Μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ Υπηρετεί ΚΕΑ  

 

2. Η θητεία των οργάνων της Διοίκησης είναι τριετής (λήγει 5-10-2019)