Εκτύπωση

           Συγκρότηση Δ.Σ.

            Ελεγκτική Επιτροπή

         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (Υπηρετεί στο Κ.Ε.Α.)

         ΒΑΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ   (Υπηρετεί στην Σ.Ι.)

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ (Υπηρετεί στο 251 ΓΝΑ).

Κατηγορία: Uncategorised [el]