·         Επόμενες προγραμματισμένες συνάντησης Δ.Σ του συλλόγου που θα γίνουν άμεσα:

 

1.       Ειδική Γραμματέα Υ.Ε.Θ.Α. Κα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα.

2.       ΑΡΧΗΓΟ Α/ΓΕΑΑΝΤΙΠΤΕΡΑΡΧΟ (Ι) Κο ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.

3.       Διευθύντρια  Πολιτικού Προσωπικού 251 ΓΝΑΚα Παναγιώτα Μοίρα.

4.       Διευθύντρια  Πολιτικού Προσωπικού ΔΑΕ Κα Μαριάνθη Αλεξάκη.

 

5.       Διευθυντής πολιτικού προσωπικού ΓΕΑ/Β5 Κ. Αλέξανδρο Ζυγογιάννη