Ορισμός Νέας Εισηγητικής Επιτροπής Ταμείου Αρωγής Πολιτικού Προσωπικού Π.Α.

Προτεινόμενοι:

1.       ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112 ΠΜ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

2.       ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΑ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)

3.       ΒΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

 

4.       ΛΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)