ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:290 Αθήνα: 07-11-2016

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, το προεδρείο της Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ συναντήθηκε με την Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΘΑ Κα Καλλιόπη Παπαλεωνίδα. 
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα που απασχολούν τους τεχνικούς υπαλλήλους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αποτελούν, για την Τεχνική μας Ομοσπονδία, την αιχμή του δόρατος στο διεκδικητικό της πλαίσιο όπως:

 

* Αναβάθμιση των εργοστασίων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής 
* Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων από τους επικείμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα το ΥΠΕΘΑ να γίνει φορέας υποδοχής προσωπικού για κάλυψη θέσεων μέσω κινητικότητας. 
* Σύγχρονοι οργανισμοί για τις ανάγκες του σήμερα και τον σχεδιασμό του αύριο στα Εργοστάσια, Ναυστάθμους κλπ. 
* Τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας προκειμένου να εξαλειφθούν οι αδικίες που είχαν εντοπιστεί μετά την εφαρμογή της υφιστάμενης ΚΥΑ. 
* Άμβλυνση των μισθολογικών διαφορών στο Δημόσιο. 
* Ένταξη των Τεχνικών Υπαλλήλων στα Βαρέα Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 
* Εσωτερική και εξωτερική επιμόρφωση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. 
* Επαναχορήγηση γάλατος σε αυτούς που εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. 
* Επανασχεδιασμός των δρομολογίων των μεταφορικών μέσων προσωπικού.